Witamy na stronie internetowej miejscowości Klaudyn.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona na bliższe poznanie się nas wszystkich w Klaudynie oraz na realizacje wielu inicjatyw, które bez wspólnego działania nie mają szans powodzenia. 

Zapraszamy do współpracy przy redagowaniu tej strony wszystkich mieszkańców chętnych do podzielenia się swoimi wiadomościami, wiedzą, a także tych, którzy chcieliby mieć wpływ na jej treść.
Prosimy o wszelkie informacje, uwagi, propozycje współpracy na nasz adres  internetowy Oczekujemy na listy, informacje o Klaudynie, jego historii, informacje bieżące, zdjęcia oraz wszystkie materiały, które mogą wzbogacić naszą stronę.
Marcin i Jerzy Trochimczuk 


POROZUMIENIE

Pragnę poinformować czytelników naszej strony, że zawarłem ustne porozumienie ze Stowarzyszeniem Klaudyn, w ramach którego strona zostaje częściowo udostępniona Stowarzyszeniu.
W tym celu została wykonana dodatkowa zakładka  Stowarzyszenie Klaudyn. Zakładkę  prowadzi p. Walerian Żyndul, któremu przekazałem hasła oraz potrzebne informacje.
Wszelkie informacje dotyczące Klaudyna jak zwykle należy przesyłać na adres .
Listy proszę wrzucać do skrzynek oznaczonych Życie Klaudyna znajdujących się przed sklepami i w aptece, natomiast list do Stowarzyszenia na adres
Mam nadzieję, że współpraca nasza będzie przebiegała harmonijnie i w dobrej atmosferze.

Jerzy Trochimczuk
O KLAUDYŃSKIEJ KOMUNIKACJI

Nie mam zamiaru opowiadać Państwu o historii dróg w Klaudynie, ani jak rzadko kursuje obecnie linia 712. Dlaczego nadal mamy tak skąpe połączenia z Warszawą? Rozbudowę naszej wsi każdy widzi. Od lat przybywa mieszkańców i od lat żadnych zmian w komunikacji nie doświadczyliśmy. Niezwykłe koszty linii podmiejskich dla obrzeżnych Warszawie gmin są faktem. Mam wrażenie, że panuje tu swoisty dyktat monopolisty, jakim jest warszawski Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM). Jakiekolwiek próby porozumienia się Stowarzyszenia Klaudyn z działem planowania ruchu w ZTM są przekierowywane do Gminy Stare Babice, jako głównego decydenta w tej sprawie. Rozmowy Stowarzyszenia Klaudyn, z udziałem Wójta Pana Krzysztofa Turka, odbywają się nieprzerwanie od blisko 2,5 roku. Dwa lata temu Stowarzyszenie zorganizowało sondaż na temat potrzeb komunikacyjnych Klaudynian. Dużym wysiłkiem członków Stowarzyszenia rozprowadzono a następnie zebrano i przeanalizowano ponad 400 ankiet. Wyniki sondażu wskazały jasno, że mieszkańcy Klaudyna mają dwa istotne priorytety zmian w układzie komunikacyjnym. Po pierwsze lepsze połączenie z Młocinami (lepsze tzn. częstsze). Drugi kierunek to Bemowo przez ulicę Radiową. Połączenie z ul. Górczewską okazało się mniej istotne, zwłaszcza, że zajmuje ono obecnie 40-45 min za pomocą istniejącej linii 712. Pętla, którą obecnie wykonuje ten autobus do Lipkowa, ogranicza użyteczność linii w tym kierunku dla mieszkańców Klaudyna. Niemal powszechny udział mieszkańców Klaudyna w sondażu i jasne priorytety zmian w planie komunikacyjnym skłoniły Stowarzyszenie do jeszcze częstszych rozmów z Wójtem oraz administracją gminy. Przekazaliśmy także wyniki sondażu ( przyjęte z dużą radością), otrzymując obietnicę, że zostaną wzięte pod uwagę przy projektowaniu nowych tras autobusowych. W styczniu 2009 Wójt prosił o rok przygotowań, obiecując zmiany na początku 2010 roku. Czekaliśmy!!! Zmiany miały opierać się na prywatnym przewoźniku włączonym w system komunikacji miejskiej. W międzyczasie powstała pętla Fort Babice. Wzbudziło to nowe obawy, że oczekiwane zmiany nie nastąpią. Plany jednak powstały i są przyjęte. Niestety nie uwzględniono w nich zwiększonej częstości kursowania linii 712, którą skrócono do Starych Babic. Nowe trasy autobusowe na terenie naszej gminy przedstawiają załączone diagramy. Odkładane jest tylko ich wdrożenie z powodu trwających, jak nas poinformowano, remontów dróg w gminie. Uruchomienie linii z Bemowa przez Klaudyn do Starych Babic bardzo poprawi naszą komunikację. Czekamy tylko, kiedy to nastąpi? Minęły już terminy: czerwcowy, wrześniowy i oczekiwany 25 październik. Teraz obietnica jest na styczeń 2011. Czy to nastąpi? Musimy nadal lobbować w tej sprawie. Zbliżają się wybory samorządowe i to jest czas, kiedy mamy jakiś wpływ na nasze lokalne sprawy. Pójdźmy przede wszystkim do wyborów i wybierzmy tych, co dają szansę, że będą walczyć o nasze sprawy w Klaudynie, także o naszą komunikację. Nie potrzebujemy tutaj na miejscu kolejnego przedstawiciela jakiejś partii politycznej. Najwyższy czas abyśmy mieli swojego klaudyńskiego przedstawiciela nie tylko w gminie, ale także w powiecie. Taka siła i możliwości wpływu także na tym poziomie samorządu jest nam bardzo potrzebna. Stowarzyszenie Klaudyn ma takiego kandydata.

Marcin Trochimczuk 
 PLANOWANE SKRÓCENIE LINII 712  NOWE POŁĄCZENIE Z BEMOWEM I STARYMI BABICAMI 


 PLANOWANE ZMIANY LINII 714 


 TRASA LINII 729 


 LINIA 719 DO LESZNA 


 LINIA PRYWATNEGO PRZEWOŹNIKA WŁĄCZONA DO SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO 


6.bmp